UPIS.Partner- Podrška u UPIS.Partneru


Podrška UPIS.Partneru obuhvata poslove administracije i održavanja sistema u funkcionalnom stanju. Obezbeđuje pogled na metamodel UPIS.Partnera iz korisničkog i razvojnog ugla. Korisnička komponenta omogućuje definisanje korisnika, prava, uloga, konteksta, menija, jezika i drugih podešavanja ambijenta za rad UPIS.Partnera, a razvojna strukturu projekta klase, maske, izveštaje, tabele, poglede i ostale komponente.

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.