UPIS.Partner- Održavanje


Održavanje je informacioni podsistem koji prati intervencije na sopstvenim sredstvima rada i poslove uslužnog servisiranja. Podržan je željeni broj vrsta održavanja od operativnog do generalnog remonta i to u dva vida: korektivno i preventivno. Evidencija se vrši korišćenjem radnih naloga: korektivno- po zahtevu, a preventivno- na osnovu operativnih planova, preko tehnologije postupaka. Za oba vida, iz naloga automatski nastaju trebovanja po nosiocima troškova i magacinima sa bilansima delova. Evidencija rada se vrši kroz radne liste, sa željenim nivoom detaljnosti, a obračuni troškova i zarada se rade u okviru odgovarajućeg knjigovodstva po nosiocima.

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.