Upis.Partner- Knjigovodstvo


Finansije obuhvataju poslove obezbeđenja novčanih sredstava vodeći brigu o likvidnosti preduzeća i ekonomičnosti poslovanja. Omogućeno je upravljanje žiralnim novcem i efektivom u domicilnoj i stranoj valuti. Podržava i poslove blagajne, žiralnih plaćanja, obračuna kamata i kursnih razlika. Preko B2B servisa je povezan za banke i obezbeđuje automatizovanu razmenu podataka platnog prometa, u proizvoljno definisanim vremenskim intervalima. Obezbeđeno je više modela automatizovanog zatvaranja stavki.
 
Knjigovodstvo vrednosno vodi evidencije glavne knjige i finansijskih analitika sa više nivoa detaljnosti, analitičke evidencije poreza i doprinosa uključujući i porez na dodatu vrednost sa automatskom izradom knjiga ulaznih i izlaznih računa. Finansijska analitika podržava više nivoa detaljnosti evidencija kao što su konta, organizacione jedinice, valute, partneri, radnici, dokumenta, ugovori i radni nalozi. Analitičke evidencije poreza i doprinosa vode se na nivou konta, poreskog računa, organizacione jedinice i poreske tarife. Knjigovodstvo roba, materijala i proizvoda vodi se količinski i vrednosno u velikoprodajnim, maloprodajnim i komisionim skladištima. Zalihe se vode po velikoprodajnim, nabavnim, prosečnim nabavnim, planskim ili maloprodajnim cenama u zavisnosti od vrste magacina i metoda knjiženja. Knjiženja su automatska, na osnovu modela kontiranja iz pojedinačnih dokumenata, bilansi i kalkulacije se rade po modelu i želji korisnika, a izveštaji su standardizovani.

Obračun troškova i učinka vodi količinski i vrednosno troškove materijala, sirovina, energenata i delova po mestima i nosiocima troška i prati učinke proizvodnje i održavanja. Drugim rečima, posebnim metodom radi raspodelu indirektnih i režijskih troškova na mesta troška, kao i obračun učinka po nosiocima, sa izračunavanjem proizvodne i komercijalne cene koštanja proizvoda.

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.