UPIS.Partner- Kadrovi i zarade


Kadrovi i zarade su informacioni podasistem koji prati, najvažniji potencijal kompanije, kadrove od prijema, preko kretanja i napredovanja u poslu, pa do njihovog odlaska iz preduzeća. Podsistem omogućuje izradu svih rešenja o prijemu, raspoređivanju, godišnjem odmoru i slično, kao i njihovo korisničko prilagođavanje specifičnostima preduzeća. Kroz sistem je omogućeno dnevno praćenje toka radne snage i evidencije radnog vremena. Modul zarade pokriva poslove obračuna svih vrsta primanja, obustava i poreza i doprinosa. Obračuni se rade od bruta na neto, uz izradu svih zakonom propisanih obrazaca i izveštaja. Moguća je elektronska razmena podataka sa bankama. Elementi za obračun zarade po normi preuzimaju se sa radnih lista, a za režijsko osoblje iz dnevne evidencije radnog vremena.

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.