UPIS.Partner- Činoci poslovanja


Činioci ili predmeti poslovanja predstavljaju informacioni podsistem UPISa koji dokumentuje resurse poslovnog sistema, preduzeća i omogućava njihova imenovanja, klasifikaciju i standardizaciju. Preciznije rečeno, brine o matičnim evidencijama kadrova, partnera, predmeta i sredstava rada, kao i svim šifarnicima, koji na bilo koji način utiču na funkcionisanje preduzeća ili samog UPISa. Podsistem je povezan sa svim poslovnim oblastima i od njegovog bogatstva i ažurnosti zavisi domet i funkcionalnost informacionog sistema.

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.