Komunalne usluge


Pokriveno je ugovaranje usluga i evidencija potrošača sa više ugovora (pravna i fizička lica), za razne vrste komunalnih usluga. Omogućena je isporuka i očitavanje utrošaka po mernim mestima od raznih nivoa podstanica do potrošačkih mernih mesta, a očitavanja se rade po hodogramima koji su grupisani po reonima, ulicama i zgradama. Obračun i fakturisanje, u zavisnosti od tipa ugovaranja, radi se za pravna lica sa jednim ili više mernih uređaja, za fizička lica sa zajedničkim i sopstvenim mernim uređajem. Prilikom obračuna uzima se u obzir akontacija, razne vrste popusta i olakšice, a fakture su obračunskog tipa i sadrže informaciju o neizmirenim dugovanjima,kamatama i akontacijama.

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.