UPIS.Kasa


UPIS.Kasa pretstavlja funkcionalno proširenje procesa prodaje na malo u radu sa fiskalnim uređajima. Proizvod radi sa punom funkcionalnošću, kao glavna kasa ili kao kasa samo za prodaju povezana sa fiskalnim štampačem. Puna funkcionalnost glavne kase obezbeđuje vođenje zaliha u realnom vremenu i razmenu podataka sa familijom UPIS ERPova, pri čemu se stanja vode i kada je kasa otkačena od odgovarajućeg UPISa.

  • Razmena podataka sa familijom UPIS ERPa radi se preko FTP servisa.
  • Podržano je više fiskalnih štampača i rad sa pojedinačnim prodavnicama i mega marketima.
  • Ugrađena je i podrška za elektronsku vagu sa očitavanjem izmerene mase i štampom u obliku bar kod nalepnica.
  • UPIS.Kasa podržava smenski rad sa mogućnošću definisanja kasira, prenosom gotovine u kasu i evidencijom fiskalnog dnevnog izveštavanja.
  • Poseduje više načina pretraživanja artikala, prepoznavanje serija i bar kod čitače.
  • Ima mogućnost izrade predračuna i računa za pravna lica i praćenje raznih vrsta sredstava plaćanja, a podržava i više načina pakovanja artikala.
  • Praćenje prodaje za potrebe fiskalnog sistema, potpuno je automatizovan i prati fiskalne isečke, račune, NI obrasce i sravnjuje obračunati porez po računima i tarifama.
  • UPIS za potrebe maloprodajnih objekata radi nivelacije i štampa nalepnice za nove artikle i artikle sa promenjenim cenama sa bar kodom.
  • Podržan je mrežni rad
  • Podržani su štampači HCP P2DS, Int Raster FP600 (bivši FP550) i Galeb FP550
2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.