UPIS.API - Alati poslovne inteligencije


Zašto poslovna inteligencija (BI- Business Inteligence)? Porodica UPIS ERP rešenja sadrži preko 3000 izveštaja koji služe kao pomoć zaposlenima prilikom donošenja odluka u vezi poslovanja. Ipak, ti izveštaji često nisu zgodni za rukovodioce, jer rukovodioci ne žele da se udubljuju u detalje poslovanja već im trebaju sažeti, lepi i tačni izveštaji koji mogu da im pomognu da za kratko vreme donesu najbolje poslovne odluke.

Alati poslovne inteligencije - API, obuhvataju aplikacije i tehnologije za sakupljanje, čuvanje, analiziranje, deljenje, pristup i iskazivanje podataka u cilju donošenja optimalnih odluka. Drugim rečima, oni podatke, putem analiza, pretvaraju u informacije koje nam omogućavaju iznalaženje pravog načina delovanja.

Skladište podataka (Data Warehouse) je poseban oblik organizacije, gde su podaci denormalizovani i prilagođeni brzom pretraživanju. Koristeći skladište podataka na korporacijskom nivou i uz primenu takozvanih "OLAP" servisa obezbeđuju se informacije potrebne za podršku odlučivanju.

Skladište podataka, kreirano od strane IIBa se isporučuje sa nekoliko preddefinisanih "kocki" koje pokrivaju komercijalnu, finansijsku i robno-materijalnu oblast poslovanja. "Kocke" su alati koji se koriste za pravljenje višedimenzionih izveštaja kod kojih se na lak način mogu menjati dimenzije izveštaja, čime je omogućeno da isti skup podataka možemo da sagledamo sa više različitih stanovišta.

Povezivanje UPISa sa "Panorama NovaView" - API alatom omogućava višegodišnji i višekompanijski konsolidujući pogled na podatke, koji u odnosu na klasične izveštajne alate poseduje velike brzine i dinamičnost izveštavanja. UPIS.API se isporučuje sa preddefinisanom logikom za punjenje podataka u skladište iz UPIS.Netove transakcione baze, gore pomenutim kockama i grupom izveštaja nad njima. Sama platforma je prvenstveno web orijentisana i omogućava kvalitetan vizuelni prikaz podataka preko izveštajnih tabli i prilagođavanje raznim nivoima korišćenja.

Primenom alata poslovne inteligencije rukovodioci dobijaju jednostavan alat koji im pomaže da kroz analize, grafikone i brojčanike sagledaju bitne aspekte poslovanja preduzeća i donesu optimalne poslovne odluke.

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.