Mali UPIS- Sitan inventar


Sitan inventar obuhvata evidencije imovine firme koja se, zakonski, kategoriše kao sitan inventar. Praćenje pokriva ceo njihov životni vek, počevši od nabavke, preko davanja na utrošak i puštanja u upotrebu putem grupnog ili pojedinačnog reversa. Reversi obezbeđuju praćenje sredstva u periodu eksplotacije i pored toga što su u celosti data na utrošak.

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.