Mali UPIS- Roba


Roba obuhvata poslove evidentiranja podataka o prijemu, skladišnoj manipulaciji i otpremi sopstvenih i tuđih artikala. Podržava prijem po dokumentima uz kvantitativnu kontrolu. Omogućava praćenje organizacije magacina po pozicijama (regalno) i po dokumentima, sa izradom identifikacionih kartona koji obezbeđuju sledljivost, uz mogućnost vođenja zaliha po serijama, šaržama, serijskim brojevima i starosti. Isporuka se radi na osnovu naloga za otremu sa mogućnosti izrade tovarnog lista po vozilima. Podržani su poslovi popisa, otpisa i promene cena sa nivelacijom. Obezbeđena je optimizacija i upravljanje zalihama po više modela.

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.