Mali UPIS- Osnovna sredstva


Osnovna sredstva obuhvataju evidencije imovine firme koja se, zakonski, kategoriše kao osnovno sredstvo. Praćenje pokriva čitav njihov životni vek počevši od nabavke, preko puštanja u upotrebu, eksploatacije, pa sve do otpisa ili otuđenja, sa obračunima knjigovostvene i poreske amortizacije. Istorijat sredstva, pored knjigovodstvenih podataka, beleži i sve intervencije na sredstvu u obliku takozvane mašinske karte, za ceo životni vek sredstva.

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.