Mali UPIS- Organizacija


Organizacija je informacioni podsistem Malog UPISa koji dokumentuje dobra u poslovnom sistemu, preduzeća i omogućava njihova imenovanja, klasifikaciju i standardizaciju. Preciznije rečeno, brine o matičnim evidencijama organizacije, partnera, opštim šifarnicima koji na bilo koji način utiču na funkcionisanje preduzeća ili samog Malog UPISa. Pored navedenog pokrivena su i parametraska podešavanja koja utiču na ponašanje sistema, a kroz ovaj podsistem evidentiraju se i ugovori sa poslovnim partnerima kao i kontrolnici uvoza i izvoza.

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.