Mali UPIS- Kupci


Kupci obuhvataju aktivnosti upravljanja prodajom na domaćem i inostranom tržištu. Pokriva poslove od izrade ponude i porudžbenice, preko predračuna i avansnih računa do otpreme i fakturisanja. Podržana je prodaja na veliko i malo, a za poslove izvoza omogućeno je automatsko vođenje kontrolnika. Fakturisanje se radi na osnvu bogatih definicija komercijalnih uslova za grupe partnera, grupe artikala, grupe dospeća i slično.

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.