Excel kursevi


Mnogi od vas svakodnevno koriste Excel, radi interpretacije podataka i za poslovno izveštavanje. Da li koristite njegove pune mogućnosti? Excel ne može da zameni kvalitetan informacioni sistem, ali on predstavlja njegovu odličnu nadogradnju. U cilju da unapredi znanje svojih korisnika, IIB je osmislio nekoliko kurseva koji se bave različitim aspektima korišćenja Excel-a. To su:

Produktivnost
Kao prvi u nizu kurseva o Ekselu ima za cilj sistematizaciju znanja učesnika. Obrađene teme se odnose na snalaženje u novom Eksel okruženju, sadržaj i formatiranje ćelija, kretanje, selekciju, rad sa redovima i kolonama, upotrebu radnih listova, formule i osnovne funkcije, adresiranje ćelija, serije, zaštitu... Tema seminara su i najčešće korišćene prečice, kao i tehnike za bržu i efikasniju primenu Eksela u praksi.

Funkcije
Poznavanje funkcija predstavlja važan aspekt rada sa Ekselom. Nakon što obradimo pronalaženje i obradu grešaka u Eksel tabelama prikazaćemo najčešće korišćene: matematičke, statističke, logičke, datumske, finansijske, funkcije za rad sa tekstom, funkcije za pretraživanje nizova, kao i druge korisne Eksel funkcije. Cilj je da naučite da lako pronađete i iskoristite funkcije koje su vam potrebne za svakodnevni posao.

Izveštavanje sa stilom
Izveštaji treba da budu i funkcionalni i lepi. U prvom delu kursa bavićemo se radom sa velikim tabelama i uslovnim formatiranjem, dok drugi deo kursa detaljno obrađuje pojam grafikona i drugih objekata koji se mogu iskoristiti za pravljenje izveštaja. Naučićete sve o okvirima, pozadinama, senkama i drugim elementima stila objekta. Na kraju kursa obradićemo i pripremu za štampu i štampanje iz Eksela.

Poslovno odlučivanje
Cilj seminara je da vas nauči kako da proverite podatke prilikom unosa ili ih preuzmete iz eksternih izvora, kao i da primenite „What-if“ tehnike za njihovu analizu. U nastavku, bavićemo se Pivot tabelama i Pivot grafikonima, kao alatima za analizu podataka, kao i načinima pripreme izveštajnih dimenzija.

Poslovna inteligencija
„Power Pivot“ je dodatak koji je iz korena promenio smisao Eksela i načinio ga još moćnijim izveštajnim alatom. On omogućava grupisanje podataka izgradnjom njihovog modela, pripremu izveštajnih dimenzija (mera i izračunatih kolona) pomoću „DAX“ izraza i njihov prikaz kroz „Power Pivot“ tabele i grafikone. Tema kursa biće i „Power View“, novi alat za poslovno izveštavanje...

Celodnevni kursevi se obavljaju u prostorijama preduzeća IIB, u malim grupama, po principu "1 polaznik-1 računar". U okviru svakog kursa za polaznike je obezbeđen radni materijal, osveženje na pauzama i ručak.

2011-2014 © IIB. Sva prava zadržana.